1 лютого набирає чинності нова редакція Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

24.01.2014

1 лютого 2014 року набирають чинності Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги «ТБ + Інтернет») у новій редакції.

До Правил було додано:

 1. П. 1.15 - про термін дії договору.
 2. П. 1.16 - про умови та граничні строки початку дії договору.
 3. П. 2.2.1 - про те, що абонент не має права підключати кінцеве обладнання, якщо немає документа, що підтверджує відповідність цього обладнання.
 4. П. 2.8 - відповідно з яким абонент має право на своєчасне отримання замовленої ним послуги встановленої якості згідно з нормативними документами у сфері телекомунікацій. При отриманні послуг абонент зобов'язаний використовувати кінцеве обладнання, що має сертифікат відповідності, і повідомляти за запитом підприємства, у тому числі письмово, про тип цього обладнання.
 5. До пп 3.9 і 3.10 - інформацію про те, що абонент має право на безкоштовне отримання рахунку для внесення абонентської плати.
 6. П. 3.15 - згідно з яким абонент має право використовувати власні сертифіковані засоби обліку обсягів отриманої послуги.
 7. П. 3.16 - про те, що абонент має право на відмову від внесення абонентської плати за весь період пошкодження телекомунікаційних мереж і технічних засобів, яке призвело до тимчасової зупинки в наданні послуги і виникло не з вини абонента, - у разі порушення підприємством граничних термінів усунення такого пошкодження. Неоплачуваний період починається з дати реєстрації підприємством відповідної заяви абонента (усної або письмової).
 8. П. 3.17 - про те, що в разі надання послуги неналежної якості, відповідно до вимог законодавства у сфері телекомунікацій, підприємство за заявою абонента здійснює перерахунок і повертає на особовий рахунок абонента кошти, нараховані за надання послуги за весь період, коли було встановлено неналежнеякість послуги.
 9. П. 6.1.1 (2) - інформацію про те, що підприємство має право припинити надання послуги абоненту, якщо сальдо на його особовому рахунку негативне, у разі непогашення заборгованості з оплати послуг в термін, зазначений у попередженні підприємства, якщо протягом 10 днів після закінчення зазначеного терміну підтвердження про оплату не надійшло.
 10. П. 6.1.2 - про припинення надання послуг абоненту, у випадку якщо підприємство припиняє діяльність з надання послуг і попередило про це Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, а також абонентів - не пізніше як за 3 місяці.
 11. П. 7.5.1 - про порядок і терміни інформування абонентів про умови отримання або призупинення послуг у випадках стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану.
 12. П. 7.6 - про відповідальність абонента за порушення порядку отримання послуг відповідно до чинного законодавства України.
 13. П. 7.7 - про відповідальність підприємства перед абонентом, в тому числі майнової, за ненадання або неналежне надання послуг відповідно до чинного законодавства та цих Правил.
 14. П. 7.8 - про те, що абонент має право на оскарження неправомірних дій підприємства і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання підприємством своїх обов'язків, передбачених Протоколом замовлених послуг та обладнання/Договором або законодавством.
 15. П. 7.9 - про те, що підприємство зобов'язане надавати послуги зі встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій.
 16. П. 8.2.1 ( 4 ) - про те, що абонент, підписавши Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір, підтверджує свою згоду на запит підприємства повідомляти, в тому числі і письмово, про вид кінцевого обладнання, яке використовується для отримання послуги.
 17. П. 8.2.1 ( 5 ) - про те, що абонент, підписавши Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір, підтверджує свою згоду в обов'язковому порядку повідомляти підприємство про зміну адреси або будь-які інші зміни, пов'язані з наданням послуги, а також надавати свої контактні дані протягом 10 днів.
 18. П. 8.13.4 - про те, що в разі надання телекомунікаційних послуг з використанням телекомунікаційних мереж загального користування підприємство зобов'язане інформувати абонента про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит абонента).
 19. У визначення абонентської плати внесено інформацію про тривалість розрахункового періоду.

  З текстом нової редакції Правил можна ознайомитися на нашому сайті, а також в центрах обслуговування і продажів.